BARNEHAGENS ÅPNINGSTID OG FERIEAVVIKLING

Barnehagens åpningstid er er fra klokken 0645-1645. Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12. Ved jul og påske er det åpent ved behov. Barnehagen stenger de 3 siste ukene i juli. Barna må ta ut 4 uker ferie i perioden 20.juni til 9.august. Det oppfordres til å ta ut 4 uker sammenhengende ferie. Den 4.uka må tas som en hel uke, ikke som enkeltdager.