Småbarnslosen

Småbarnslosen er et lavterskeltilbud for alle barnehager og foreldre i Levanger kommune.

Småbarnslosen er et tilbud for alle foreldre, der dere sammen med barnehagen kan ta opp små og store bekymringer rundt det å være foreldre. Dette er noe barnehagen har veldig gode erfaringer med og som vi har benyttet oss av i flere år nå. Ekspempler på ting som kan tas opp er: Grensesetting, soverutiner, samarbeid mor og far, ordninger rundt samlivsbrudd, samarbeid foreldre/barnehage, håndtering av barns emosjoner og barns atferd, håndtering av egne bekymringer, råd om videre hjelpetiltak. Småbarnslosen er et tverrfaglig samarbeid og er en samtale som ledes av kommunepsykologen. I tillegg til kommunepsykologen består småbarnslosen at et reflekterende team bestående av personer ansatt i ulike avdelinger i kommunen: Helsesykepleier, spesialpedagoger, barnevernspedagog og en familiepsykolog. Småbarnslosen finner sted på Rådhuset. Ved behov bestiller barnehagen tid etter avtale med dere foreldre eller dere kan bestille selv etter avtale med oss i barnehagen. I år foregår småbarnslosen på onsdager i oddetallsuker.

Dette anbefales veldig dersom det er noe du over tid tenker/grubler på, syns du har utfordringer med eller dersom du rett og slett ønkser å drøfte ulike sider ved det å være foreldre med fagfolk. Vi i barnehagen kan også ha behov for å drøfte ulike ting med teamet sammen med dere foreldre. Et veldig godt lavterskeltilbud for oss alle