Abra Cadabras tradisjoner

BRANNVERNUKE:

Vi arrangerer brannvernuke der vi har ekstra fokus på brannsikkerhet. Vi jobber med undervisningsopplegget "Eldar og Vanja" og avholder lytteøvelse og varslet brannøvelse.

INTERNASJONAL UKE:

I oktober har vi internasjonal uke i barnehagen. Gjennom FORUTs barneaksjon blir vi kjent med barn fra andre kulturer. Vi lager mat, lytter til musikk og ser på bilder og film. I slutten av uka inviterer vi til foreldrekaffe hvor vi selger produkter laget i andre land. overskuddet går til barneaksjonen. 

NISSEFEST:

I desember er det på sin plass å ha en skikkelig nissefest. Vi kler oss ut som nisser, spiser nissegrøt og koser oss. Endelig kommer nissen etter å ha lusket rundt barnehagen og gjort forskjellige pek en måneds tid. 

LUCIAMORGEN:

På luciamorgen inviterer vi til gløgg og lussekatter. Barna går luciatog og avdelingene underholder med sang.

BARNAS JULEBORD:

Barnas julebord er høydepunktet i desember. Vi pynter oss, går rundt juletreet og koser oss med ribbe og kjøttkaker. Dette er en stor dag både store og små gleder seg til.

SAMISK UKE:

I forbindelse med samefolkets dag lærer vi denne uka litt om den samiske befolkningen og deres levesett. Vi lytter til joik, samisk musikk og lager samisk mat. Uka avsluttes med en samisk fest i barnehagen. 

KARNEVAL:

På karneval kler både store og små sge ut, denne dagen kan vi være en helt annen! Vi har karnevalsdisco, går i sambatog og har "katta i sekken".

VM-DAG:

I februar/mars arrangerer vi skidag for de største på barnehagen. Alle får startnummer på brystet og vi legger opp til lengre og kortere løyper. Med norske flagg og nasjonalsang er premieutdelinga et høydepunkt. Alle er vinnere!

BARNAS EGEN 17.MAI:

Barnehagens egen 17.mai-feiring er blitt en stor dag i barnehagen. På forhånd lytter vi mye til korpsmusikk og øver oss på å gå i tog og rope hurra. Vårt eget kongepar vinker fra balkongen og leder an først i 17.maitoget i Mellomveien. Etter toget spiser vi sodd og skjenning og har det gøy med tradisjonelle 17.mai leker. 

VØMMØLDAG:

Vi kler oss i vømmølklær, synger vømmølsanger og leker oss i Vømmøl-kolonialen og i Stranda sag- og høvleri. Selvfølgelig får vi besøk av en vømmøl-traktor og kanskje noen vømmølsau.. Det er supersalg på lapper i Vømmøl-kolonialen.

SOMMERFEST:

Foreldre og søsken inviteres til et arrangement som har vokst seg stort. Barnehagen stiller med grill og underholdning. Det er også en meget høytidelig avslutningsseremoni for skoleklubben i skikkelig pomp og prakt.