DET SKAPENDE OG KREATIVE, MED HOVEDVEKT PÅ BARNEKULTUR OG TRADISJONER

Vi ønsker å ha fokus på det skapende og kreative med hovedvekt på barnekultur og tradisjoner.

Detter er noe som går godt sammen med vår visjon om et magisk sted for alle. Kulturen skapes og utvikles i møte med andre barn og voksne, og det er nettopp dette vi i Abra cadbra vil ha fokus på: Magien og utvikingen som skjer når vi utforsker, leker, lærer og utvikler oss sammen. Her blir kultur formidlet og ny kultur dannet. Vi skal fortsette å jobbe med barns samspill med omgivelsene, både med andre barn, voksne, gjenbruksmaterialer og andre materialer. Vi skal lære om barnet som subjekt. Vi skal verne om barndommen og ivareta barnets behov for å være barn. Og vi skal verne, fremme og videreutvikle leken