BARNAS LEKENDE UNIVERS

Det mangler ikke på kreativitet når barn er i flytsonen i leken. Der kan alt skje, det konstrueres, improviseres, roller fordeles, det diskuteres, kompromisser må inngås, det samarbeides og et helt univers skapes! Et univers der barna regjerer og der fellesskapet fremmes av det spontane. Men dette skjer ikke av seg selv. Dette skjer når barna får lov, når voksne legger til rette, observerer og er på lekesporet. Voksen som lar barna få prøve litt mer selv, som starter, verner og videreutvikler leken. DA skjer det noe magisk- og barnas lekende univers overskygger alt!