Velkommen til oss

Vi er en barnehage som ønsker å utvikle barna til demokratiske, aktive mennesker og sørge for en allsidig utvikling. Dette gjør vi ved å legge til rette for en hverdag der barna har stor innflytelse og medbestemmelse, der deres stemmer blir hørt og respektert, der personalet og foreldre samarbeider til det beste for barna i trygge, kjærlige og omsorgsfulle omgivelser. En hverdag som er meningsfull for barna, som oppfordrer til deltakelse og det å lytte, respektere og ta hensyn til hverandre. Sjekk også ut vår facebook side Abra Cadabra barnehage. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe